Члени Асоціації УРАН

Асоціація УРАН відкрита для нових членів. Бажаєте приєднатись до наших рядів? Для цього необхідно подати письмову заяву  до Ради Асоціації. Напишіть нам на dopomoga@uran.ua, і ми розповімо про порядок дій. Або відвідайте сторінку “Як до нас приєднатися”.

Перелік членів Асоціації УРАН

 1. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
 2. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
 3. Національний університет «Львівська політехніка»
 4. Донецький національний технічний університет
 5. Національний авіаційний університет
 6. Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”
 7. Ужгородський національний університет
 8. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
 9. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
 10. Луцький національний технічний університет
 11. Вінницький національний технічний університет
 12. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
 13. Київський національний університет будівництва і архітектури
 14. Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України
 15. Київський національний університет технологій та дизайну
 16. Центральноукраїнський національний технічний університет
 17. Національний університет “Чернігівська політехніка”
 18. Сумський державний університет
 19. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
 20. Харківський національний автомобільно-дорожній університет
 21. Харківський національний університет радіоелектроніки
 22. Національний університет “Запорізька політехніка”
 23. Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
 24. Національний університет “Одеська політехніка”
 25. Херсонський національний технічний університет
 26. Херсонський державний університет
 27. Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського
 28. Севастопольський національний технічний університет
 29. Інститут біології південних морів імені О.О. Ковалевського НАН України
 30. Харківський університет
 31. Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
 32. Черкаський державний технологічний університет
 33. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
 34. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
 35. Національний університет водного господарства та природокористування
 36. Державний університет “Житомирська політехніка”
 37. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 38. Національний університет “Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка”
 39. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
 40. Національна академія педагогічних наук України
 41. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
 42. Запорізький державний медичний університет
 43. Хмельницький національний університет
 44. Донецький державний університет управління
 45. Інститут проблем виховання НАПН України
 46. Національний лісотехнічний університет України
 47. Міжнародний Науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая
 48. Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти
 49. Полтавський університет економіки і торгівлі
 50. Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України
 51. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
 52. Інститут цифровізації освіти НАПН України
 53. Інститут вищої освіти НАПН України
 54. Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського
 55. Інститут прикладної математики і механіки НАН України
 56. Західний науковий центр НАН України та МОН України
 57. Інститут фізичної оптики імені О. Г. Влоха
 58. Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
 59. Київський університет економіки і технологій транспорту
 60. Донецька державна музична академія імені Сергія Прокоф’єва
 61. Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій
 62. Одеська національна академія харчових технологій
 63. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
 64. Інститут економіки промисловості НАН України
 65. Ялтинський університет менеджменту
 66. Інститут проблем реєстрації інформації НАН України
 67. Національний фармацевтичний університет
 68. Волинський національний університет імені Лесі Українки
 69. Одеський національний морський університет
 70. Кримський інженерно-педагогічний університет
 71. Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
 72. Державна науково-технічна бібліотека України
 73. Національний університет біоресурсів і природокористування України
 74. Чорноморський національний університет імені Петра Могили
 75. Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”
 76. Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
 77. Одеська національна академія зв’язку імені О. С. Попова
 78. Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова
 79. Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
 80. Полтавський державний аграрний університет
 81. Українська інженерно-педагогічна академія
 82. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
 83. Національний університет харчових технологій
 84. Університет імені Альфреда Нобеля
 85. Національний університет “Одеська морська академія”