Що таке НРЕН?

НРЕН – абревіатура від англійського терміну National Research and Education Network (NREN), що перекладається як Національна дослідницько-освітня мережа.

НРЕН – це спеціалізований телекомунікаційний оператор, створений для забезпечення потреб науково-освітньої спільноти країни в інформаційно-комп’ютерних технологіях.

НРЕН – це водночас

✓ Високопродуктивна мережа передачі даних

✓ Організація, яка цією мережею керує

В кожній країні – свій НРЕН. В Україні цей статус за рішенням Міністерства освіти і науки України має Асоціація УРАН.

Усі НРЕН в Європі об’єднані у пан’європейську мережу Асоціацію GÉANT.

Чим НРЕН відрізняється від комерційного провайдера?

Потреби науки і освіти виходять далеко за рамки простого доступу до Інтернету. У науково-освітньої спільноти особливі вимоги до пропускної здатності мереж, якості послуг, безпеки, надійності та доступності. Задовольнити такі вимоги комерційний провайдер здатен лише шляхом великих інвестицій, невиправдано високих для комерційної моделі бізнесу. Ці інвестиції не обіцяють прибутків, а отже є невигідними. Крім того, комерційний провайдер не може надати науково-освітній установі доступ до високошвидкісних надійних каналів GÉANT та до його унікальних сервісів – цим займається лише НРЕН. Отже, НРЕН та комерційний провайдер не конкуренти, вони мають різну мету та надають різні послуги.